HKWildlife.Net Forum 香港自然生態論壇
遊客:  註冊 | 登錄 | 龍尾 | YouTube | Facebook | English | Library | Blog | 幫助
 
標題: [Discussion] 再次踢爆顧問報告的謬誤
SimFish
義務一級版主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9
保護海洋


UID 759
Total 5594
主題
回覆
精華 9
積分 38428
種子 38428
花蜜 4929
閱讀權限 150
註冊 2007-3-6
Pri. Camera: 
狀態 離線
發表於 2008-11-19 13:47  資料 文集 短消息 
顧問報告話龍尾灘冇咩特別, 係一個好common泥灘。
有些不了解龍尾灘的人也一樣會問, 龍尾灘有咩咁特別,
點解要極力保留。

咁啱有人問起同樣問題:
『龍尾灘與本港其他地域相比,它更值得保留的地方在哪?』
不如在這回應一下, 順便埋話畀果啲『專業生態顧問』知。

龍尾之所以有咁豐富生態, 首先緊係同地理地質有關,
其次同其他同類地方比較優勝之處, 就是它是香港一個最交通便利的高生態泥灘。

地理環境:
A 地表土壞多樣化, 包括幼沙區、粗砂區、石礫、礁石等。
提供各了各式各樣不同種類的生物, 包括環節類、軟體類、甲殼類、棘皮類等潮間生物的棲息處,
岸上海濱植物帶亦是吸引昆蟲雀鳥棲息, 特別一些海濱昆蟲, 包括香港首次發現, 列為瀕危的虎甲

另一特別次處, 是散佈潮間及淺水潮下帶的大量碎礁石群, 吸引了大量近岸魚類,甚至一些離岸魚類幼魚來棲身。
情況有如海中放了大量人工魚礁, 吸引魚群聚居一樣。
礁石群同時亦是大量雙貝類、螺貝、管蟲、海鞘、海綿等無脊椎動物棲身之所,
而兩旁的溪流及去水渠, 亦為龍尾提供了一個鹹淡水帶,
成為需要鹹淡水生境的魚類(包括多種鰕虎魚)及貝類棲息繁衍之地。
溪流,亦成為部份有降溯河海習性的水生動物, 如日本毛螯蟹重要的繁殖地點。
不同種類物種聚集, 強化食物鏈, 進一步又令生物更多樣化。
如生境受到保護, 不被人為干擾, 龍尾生態將會更豐富,
回復老村民形容為魚蝦蟹隨處可見, 成為珍珠蚌產地的地方,
到時亦會吸引更多陸上動物及飛鳥來覓食, 支持更多樣化的生物群。


B 地理上屬於半閉式泥灘, 水流緩和, 生境相對於開放的石灘海岸較穩定。
適合作為很多物種幼生孕育地方。
另外, 經多年土壤沉積, 形成潮下潮間一大片平緩軟底地帶, 成為海星理想的棲地。也是龍尾成為海星灘的一個較獨特條件。

社會性環境
人類在觀察這些以上生物時, 亦較安全,  當退潮時, 還會留下大小潮池, 遊人不必涉水,
便能欣賞到原本是海底的潮池中的海洋生物, 如很少香港人親眼見過的美麗海蛞蝓。
而且總面積不大, 只長二百米,遊人不需毫大量體力四處行走, 便能在觀察到以上密集其中的所有生物。
加上交通便利, 附近亦已有足夠旅遊設施, 實在是香港一個不可多得, 生態豐富而又容易到達的天然海岸。

香港幾乎己找不到有齊所上所有條件的泥灘了。
所以龍尾絕對是保留, 作海岸生態教育、保育、及旅遊的上佳地點。潮退時, 裸露於龍尾灘陸上, 看似雜亂的碎石群,
在潮漲淹蓋時, 猶如成千上萬的『小魚礁』,吸引了小型魚類及各種無脊椎動物棲息於此。

[ 本帖最後由 SimFish 於 2008-11-19 14:22 編輯 ]

本帖最近評分記錄
BWA   2008-11-21 05:51  種子  +8   資料詳盡!
甲蟲   2008-11-20 23:37  種子  +10   冇得頂!
blackdogto   2008-11-19 20:22  種子  +26   內容充實!
daydream   2008-11-19 18:58  種子  +10   內容充實!
SIUFA   2008-11-19 14:34  種子  +5   精彩內容! 沒有比失去龍尾更令人沮喪! ...
頂部
blackdogto (巴迪斯濤達)
義務二級版主
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8


UID 151
Total 9186
主題
回覆
精華 3
積分 36650
種子 36650
花蜜 8665
閱讀權限 100
註冊 2006-8-17
Pri. Camera: 
來自 黑暗之中
狀態 離線
發表於 2008-11-20 22:41  資料 文集 短消息  Yahoo!
如果環保署署長真係"咁傻"發出許可證, 根據法例第499章, 14條:

QUOTE:
(1) 署長如信納下述事情,可在局長的同意下暫時吊銷、更改或取消環境許可證─ (由1997年第362號法律公告修訂;由1999年第78號第7條修訂)
(a) 申請人在申請該環境許可證時提供─
(i) 有誤導性的資料
(ii) 錯誤的資料
(iii) 不完全的資料;或
(iv) 虛假的資料;或
(b) 申請人不能再遵守該環境許可證的條件。
(2) 署長須就他根據本條暫時吊銷、更改或取消環境許可證的決定給予書面通知,通知書須附有暫時吊銷、更改或取消的理由和該許可證可予恢復的條件。
(3) 行政長官會同行政會議如信納指定工程項目的延續對人、植物、動物或生態系統的健康和福祉所造成的損害,大於或相當可能大於在發出環境許可證時所預期的損害,即可暫時吊銷、更改或取消該環境許可證。 (由2000年第34號第3條修訂)
(4) 行政長官會同行政會議須說明該項暫時吊銷、更改或取消的理由和該許可證可予恢復的條件。 (由2000年第34號第3條修訂)
(5) 在本條中,“更改”(vary) 包括對環境許可證的條件作出刪除、修改或增補。

佢好明顯應該要同邱局長傾下偈....
熱愛生命, 尊重生命, 欣賞生命
頂部
獵隼
蟲后
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5


UID 315
Total 5482
主題
回覆
精華 3
積分 26181
種子 26181
花蜜 4645
閱讀權限 60
註冊 2006-10-29
Pri. Camera: 
來自 沙田區
狀態 離線
發表於 2008-11-20 23:25  資料 文集 短消息 
回覆 #22 blackdogto 的帖子

我估佢同凸手傾下仲實制D
頂部
sttsim
成蟲
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4


UID 1598
Total 2646
主題
回覆
精華 0
積分 8403
種子 8403
花蜜 2447
閱讀權限 60
註冊 2007-7-10
Pri. Camera: 
狀態 離線
發表於 2008-11-21 00:01  資料 文集 短消息 
回覆 #22 blackdogto 的帖子

我不相信 我們能令環保署長信納 龍尾 EIA report 中 (i) 有誤導性的資料;(ii) 有錯誤的資料;及 (iii) 有不完全的資料

我等着看 環保署長接納 龍尾 EIA report, 並 issue environmental permit

然後, 環保署長便等着看, 我們如何証明她作出錯誤決定, 我們並會推翻她的決定

那時候, 對正苦而言, 是最難過的一天

因為, 不單環保署長的威信全無, 同時, 也令城規會和環諮會制度再次受損

正苦今次會因小失大, 1又怎可說成0呢?

強要指鹿為馬, 受重傷的, 將會是正苦和特首

民怨已不斷積累, 反對龍尾泳灘的人比起一年前多了, 更具爆炸力!

如接受龍尾生態之現實, 得益的, 是正苦和特首!
頂部
 


Untitled Document


當前時區 GMT+8, 現在時間是 2021-4-21 15:41

Powered by Discuz! 5.0.0  © 2006-2008 HKWildlife.Net
Processed in 0.031245 second(s), 10 queries , Gzip enabled
清除 Cookies - 聯繫我們 - HKWildlife.Net - Archiver