Board logo

標題: [齧齒] 東亞豪豬之死 [East Asian Porcupine #dead] [打印本頁]

作者: alex07055    時間: 2015-2-1 19:31     標題: 東亞豪豬之死 [East Asian Porcupine #dead]

在西貢一處充滿野狗的地方發現,相信是被野狗攻擊所傷
牠的死,不禁讓我響起野狗問題對野生動物影響的警號

圖片: 10690128_753291851434315_5843575140110461890_n.jpg (2015-2-1 19:31, 109.25 K) / 該附件被下載次數 118
http://www.hkwildlife.net/Forum/attachment.php?aid=45217


作者: wongfam    時間: 2015-2-1 20:31

2年前都POST過類似情況, 令人心痛
野狗問題(仲有野貓) 應該點解決呢? 野狗野貓的確嚴重傷害緊香港自然本土生物 咁係咪應該All kill?  但想像到會有唔少有"愛心"既人反對.
http://www.hkwildlife.net/Forum/ ... ighlight=%2Bwongfam
作者: alex07055    時間: 2015-2-1 20:48     標題: 回覆 #2 wongfam 的帖子

其實野狗野貓,還有其他非原生物種(巴西龜,彌猴等...)都對原生生態做成很大的威脅
ALL KILL固然是一個方法,但未免不人道和會遭受反對
作者: Aland    時間: 2015-2-1 21:08     標題: 回覆 #3 alex07055 的帖子

外來物種影響原生物種生存空間造成影響,有時實在教人心痛
但撇開情感因素,有些外來物種可能可以補償已消失的原生物種的ecological niche,未必一定要趕盡殺絕
陸地生境裡secondary/tertiary consumer的位置至從五間狸/紅狐/華南虎本地滅絕後一直空缺
野狗的生態功能或許會與上述幾種物種相似,未必一定要想得太負面
不過假如野狗的群族過分繁衍,我認同要控制

這個理論同樣適用於獼猴
香港原生應該有葉猴這一類原生物種
獼猴或能夠取代原生種地位
觀乎現時山橙、黃牙果等物種種子的傳播狀況,獼猴應該扮演極重要角色
如果獼猴消失,相信有一堆物種會失去傳播種子的媒介

不過,這個theory並不適用於巴西龜
因為巴西龜的生態功能與原生烏龜有大幅度重疊
對生態造成的負面影響應該大於正面
作者: alex07055    時間: 2015-2-1 21:42     標題: 回覆 #4 Aland 的帖子

謝謝你的分析,讓我從更多的角度去理解事情,也接觸了生態上新的一面,以前沒有往這方向想過
作者: alex07055    時間: 2015-2-1 21:43     標題: 回覆 #4 Aland 的帖子

巴西龜對生態的影響實在太大了,這龜種...真的不適合在香港野外出現
作者: tommy    時間: 2015-2-1 22:45QUOTE:
原帖由 Aland 於 2015-2-1 21:08 發表
外來物種影響原生物種生存空間造成影響,有時實在教人心痛
但撇開情感因素,有些外來物種可能可以補償已消失的原生物種的ecological niche,未必一定要趕盡殺絕
陸地生境裡secondary/tertiary consumer的位置至從五間狸/紅 ...

就好似...香港嘅野豬已經冇天敵
作者: Chris    時間: 2015-2-1 23:29     標題: 回覆 #3 alex07055 的帖子

沒記錯長尾彌猴是外來種。恆河彌猴則是本地原有, 但再引入。
作者: alex07055    時間: 2015-2-2 09:23     標題: 回覆 #7 tommy 的帖子

有啊,人類囉

其實野豬都好少會主動攻擊人類...牠們也是乖寶寶哦
作者: toad_tam    時間: 2015-2-2 22:03

關於野化狗可取代香港原生已滅絕捕食者這問題, 我覺得除非香港以前有狼 / 豺之類近似的動物存在, 否則這種填補生態位置好可能有害. 因為捕食對象, 生活習慣之類不同, 可能會打擊某些之前影響較少的物種.  而且, 野化狗可以由人類的垃圾中得到食物, 甚至有人故意餵飼, 所以較難與原生捕食者比較.
野化貓更不用說, 單單與豹貓混種就是清除理由.
至於人道問題, 對野生動物都需要講. 野化貓狗都係由人製造的問題, 野生動物被貓狗所殺, 並不見得人道. 但因為不多人見到野生動物被貓狗所殺, 而out of sight, out of mind
作者: Aland    時間: 2015-2-2 22:23     標題: 回覆 #10 toad_tam 的帖子

香港本來兇猛捕食者有好幾個品種
除了上述的華南虎等,還曾經有豹(其實講出來連自己都難以置信)

垃圾問題絕對要處理
除了要提升公民意識,鼓勵市民帶走垃圾外
郊區垃圾桶的設計亦有很大的改善空間
尤記得數年前曾到過美國一個國家公園
當地所有的垃圾通都有特別設計防止動物偷食
有見獼猴/野狗在垃圾桶搜索食物的情況日益嚴重
政府應全面仿效外國,全面更換郊區垃圾桶設計
作者: toad_tam    時間: 2015-2-2 22:47     標題: 回覆 #11 Aland 的帖子

正如你所提出, 虎, 豹都係獨居大型貓科動物, 與狗比較是很不同的. 故此假設狗可代替大貓, 似乎太大膽.
我贊成清除外來種, 但一日不由源頭堵截野放貓狗, 殺幾多亦只係治標不治本.
作者: Aland    時間: 2015-2-2 23:03

如果證明野狗對生態造成負面影響,未能重新達致生態平衡,我贊成清除
但要清除外來種,談何容易?
最簡單是絕育,印象中漁護署已對部分外來哺乳類動物進行絕育
不過要eradicate野狗野貓個population就實在好難
一來村貓村狗會繼續走失填補個群族
二來全面捕捉絕育存在根本技術性問題
以野貓為例,晝伏夜出,善於隱藏在暗角,我們如何神通都無法殺絕
只能夠盡量控制族群數量
歡迎光臨 HKWildlife.Net Forum 香港自然生態論壇 (http://www.hkwildlife.net/Forum/) Powered by Discuz! 5.0.0